Partij van de Arbeid

Mohammed Chahim

Chahim is a member of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety and the Delegation for Relations with India. In addition, he is both the alternate of the Committee on Industry, Research and Energy and the Delegation for Relations with the Arabian Peninsula.

De heer Chahim is lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en van de delegatie voor de betrekkingen met India. Daarnaast is hij de plaatsvervanger van zowel de Commissie industrie, onderzoek en energie als de delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch Schiereiland.

Contact: 

Tel: 0032 2 28 45391

mohammed.chahim(at)europarl.europa.eu

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius is a member of the Committee on Employment and Social Affairs and the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). She is also the alternate on the Committee on International Trade, the Delegation for Relations with the Pan-African Parliament and the Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.

Agnes Jongerius is lid van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en van de delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Azië en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN). Zij vervangt ook de Commissie internationale handel, de delegatie voor de betrekkingen met het pan-Afrikaanse parlement en de delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.

Contact: 

Tel: 0032 2 28 45699

agnes.jongerius(at)europarl.europa.eu

www.agnesvooreuropa.nl

Kati Piri

Kati Piri is a member of the Committee on Foreign Affairs and the Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee. She is also a deputy member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee.

Kati Piri is lid van de Commissie buitenlandse zaken en van de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië. Zij is ook plaatsvervangend lid van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije.

Contact:

 Tel: 0032 2 28 45138

kati.piri(at)europarl.europa.eu

www.katipiri.nl 

Paul Tang

Tang sits on the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Delegation for Relations with the United States. He is also a deputy on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Delegation to the EU-Serbia Parliamentary Stabilization and Association Committee.

De heer Tang is lid van de Economische en Monetaire Commissie en van de Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten. Hij vervangt ook de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië.

Contact:

Tel: 0032 2 28 45626

paul.tang(at)europarl.europa.eu

paultang.nl

Vera Tax

Vera Tax sits on the Committee on Transport and Tourism and the Delegation for Relations with South Africa. In addition, she is a deputy member of the Committee on Regional Development
and the Delegation for Relations with the Countries of South Asia.

Vera Tax heeft zitting in de Commissie vervoer en toerisme en in de delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika. Zij is ook plaatsvervangend lid van de Commissie regionale ontwikkeling.
en de delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuid-Azië.

Contact:

Tel: 0032 2 28 45276

vera.tax(at)europarl.europa.eu

Lara Wolters

Lara Wolters serves on the Committee on Budgetary Control, the Committee on Legal Affairs, and the Delegation for Relations with the People's Republic of China. In addition, she serves as an alternate on the Committee on Culture and Education and the Delegation for Relations with the United States.

Lara Wolters maakt deel uit van de Commissie begrotingscontrole, de Commissie juridische zaken en de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China. Zij treedt ook in de plaats van de Commissie cultuur en onderwijs en de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten.

Contact:

Tel: 0032 2 28 45265 

lara.wolters(at)europarl.europa.eu