Partidul Mișcarea Populară

Traian Băsescu

Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine. Zudem ist er Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung und in der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest.

Este vicepreședintele delegației la Comitetul parlamentar al Asociației UE-Ucraina. De asemenea, este membru al Comitetului Afaceri Externe, subcomitetului pentru securitate și apărare și al delegației la Adunarea Parlamentară Euronest.

Kontakt:

traian.basescu(at)europarl.europa.eu

Eugen Tomac

Eugen Tomac ist u.a. Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und im Unterausschuss Menschenrechte.

Eugen Tomac este printre alții Membru al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și a subcomisiei pentru drepturile omului.

Kontakt: 

eugen.tomac(at)europarl.europa.eu