Uniunea Democrată Maghiară din România

Loránt Vincze

Vincze ist Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen, im Petitionsausschuss und in der Delegation für die Beziehungen zu Indien. Zudem ist er der Stellvertreter des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Vincze este membru al Comitetului pentru afaceri constituționale, al Comitetului pentru petiții și al delegației pentru relațiile cu India. De asemenea, este adjunct al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și delegația pentru relațiile cu Statele Unite.

Kontakt:

Tel: +40 365 455 219 

lorant.vincze(at)europarl.europa.eu

vinczelorant.eu/hu 

Iuliu Winkler

Winkler ist der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel und Mitglied in der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. Außerdem ist er im Ausschuss für Kultur und Bildung und in der Delegation für die Beziehungen zu Australien und Neuseeland.

Winkler este vicepreședintele Comisiei pentru comerț internațional și membru al delegației pentru relațiile cu Republica Populară Chineză. De asemenea, face parte din Comitetul pentru cultură și educație și delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă.

Kontakt:

iuliu.winkler(at)europarl.europa.eu